Search bar menu

Duurzaam ondernemen

In een steeds complexere en internationale samenleving beseffen we ten volle dat Colruyt Group een schakel in een ketting is. Producten leggen vaak een lange weg af voor ze bij de consument terechtkomen. Daarom hechten we in ons beleid veel belang aan thema’s als gezondheid, sourcing , ethiek, voetafdruk …

Als ‘schakel’ in de ketting is onze rechtstreekse impact soms beperkt. Daarom werken we vaak samen met andere spelers om de bewustwording rond duurzaam ondernemen aan te scherpen, om meer inzicht te verwerven en elkaar te inspireren. Stap voor stap, beetje bij beetje.
Begin 2015 zijn we bijvoorbeeld toegetreden tot het ‘European Supply Chain Initiative’, een samenwerkingsverband dat ijvert voor eerlijke handelspraktijken. Lees meer

We hebben altijd een duidelijke doelstelling, waar we ook tussenkomen in de keten: vanuit een economische impuls een positieve dynamiek teweegbrengen op maatschappelijk en ecologisch vlak. Niet omdat het zo hoort of moet, maar omdat we dankbaarheid willen tonen voor de grondstoffen en de middelen die we dag in dag uit benutten. Want het is onze opdracht om een gezonde leefwereld na te laten voor de volgende generaties.

Colruyt Group brengt duurzaam ondernemen in de praktijk met tal van initiatieven die op verschillende vlakken meerwaarde kunnen opleveren. We groeperen onze projecten in 3 grote thema’s, naargelang de focus eerder ligt op mens, leefmilieu of product.

 

 Mens

Mensen zijn onze grootste kapitaal. Een firma kan pas groeien als ook haar medewerkers groeien. Daarom staan vorming en opleiding voor ons centraal. Voor eigen medewerkers, maar ook voor klanten die mee willen ontmoeten, ontdekken en ondernemen. Daarnaast investeren we in vorming en opleiding voor kinderen en jongeren, zowel hier als in het Zuiden.

Lees meer

 Leefmilieu

We maken gebruik van grondstoffen die de natuur ons schenkt. Om onze impact op de natuur en onze omgeving zo klein mogelijk te houden, gaan we spaarzaam om met die grondstoffen. We vermijden verspilling en blijven investeren in meer efficiëntie. Zo kiezen we onder meer voor alternatieve vervoersmiddelen, duurzame materialen en hernieuwbare energie.

Lees meer

 Product

Colruyt Group engageert zich om kwaliteitsvolle eigenmerkproducten te bieden. Onze producten moeten niet alleen smaakvol, maar ook duurzaam, gezond én veilig zijn. We werken samen met alle producenten en leveranciers in de productieketen om het product op een duurzame manier te produceren.

Lees meer


Zo doen we dat

Colruyt Group ijvert mee voor eerlijke handelspraktijken Colruyt Group heeft als missie “Samen duurzaam meerwaarde creëren door waardengedreven vakmanschap in retail”.

Dit betekent dat we ervoor kiezen om, samen met en voor alle betrokken partijen te ondernemen, en dit gebaseerd op onze waarden. Concreet vertaald bouwen we duurzame relaties uit met onze leveranciers en producenten. Onze intentie is ook om verdere stappen te zetten naar onze leveranciers, voor wat betreft hun verantwoordelijkheid naar hun producenten en grondstofleveranciers. Een voorbeeld hiervan is ons in 2002 gelanceerde ‘Charter omtrent kinderarbeid en werkomstandigheden’, dat al onze speelgoedleveranciers in het Verre Oosten ondertekenen.

Onze doelstelling is langetermijnrelaties op te bouwen met al onze leveranciers en producenten, van landbouwers en kmo’s tot multinationals. We streven naar relaties gestoeld op wederzijds respect en vertrouwen, die alle partijen de ruimte geven om duurzaam te groeien. Dit streven naar duurzame relaties is ook formeel vastgelegd. Zo stonden we in 2009 als lid van de distributiefederatie FEDIS (nu Comeos) mee aan de wieg van de ‘Gedragscode voor faire relaties tussen aanbieders en kopers in de agro-voedingsketen’. In België nemen we actief deel aan het overleg tussen al de sectororganisaties in de voedingsketen.

Colruyt Group engageert zich nu ook op Europees niveau. In januari 2015 zijn we toegetreden tot het ‘European Supply Chain Initiative’. Dat in 2014 opgerichte samenwerkingsverband ijvert voor eerlijke handelspraktijken in de Europese voedseldistributieketen en krijgt daarbij ook steun van de Europese Commissie. In dat kader beschikken we over een interne bemiddelaar (sci@colruytgroup.com) waar leveranciers en producenten terechtkunnen.

Meer info op www.supplychaininitiative.eu