Search bar menu

Mission & Values slideshow

Simply retail

Missie en waarden

De gemeenschappelijke identiteit van Colruyt Group is noodzakelijk als link tussen alle zusterbedrijven. Die identiteit vertaalt zich in een missiezin en negen groepswaarden.

‘Samen duurzaam meerwaarde creëren door waardengedreven vakmanschap in retail.’ 

Elk woord in deze missiezin is heel bewust gekozen.

Samen

We houden rekening met al onze medewerkers, klanten, leveranciers, fabrikanten, aandeelhouders enz.

Duurzaam

Duurzaam ondernemen is verankerd in ons DNA. Zo werken we bijvoorbeeld met een minimum aan grondstoffen, energie en menselijke inspanning. Ontdek hier hoe we het verschil willen maken, ook voor de volgende generaties.

Meerwaarde

We mikken op een maximum aan meerwaarde voor de economie, de mens en het milieu.

Waardengedreven vakmanschap

We zien vakmanschap als meer dan het correct kunnen uitvoeren van een job. VAKmensen hebben de nodige Vaardigheden, Attitude en Kennis, stralen beroepsfierheid uit en zijn geïnspireerd door de groepswaarden.

Retail

We focussen op de detail- en de groothandel.

De groepswaarden
We laten het niet bij mooie woorden, we zetten ze ook om in de praktijk. Daarom creëerden we negen waarden die in de hele groep leven. Zo trekt iedereen aan hetzelfde touw, al zijn we niet allemaal met dezelfde dingen bezig. We zorgen er ook voor dat onze medewerkers elke dag het beste van zichzelf geven en fier zijn op wat ze doen.

Alles begint bij respect, voor elk individu. Iedereen is gelijkwaardig. Daarnaast stimuleren we samenwerking, op alle niveaus. Dat zorgt voor meer efficiëntie, voldoening en inspiratie. En wie efficiëntie zegt, heeft het in één adem ook over eenvoud. Onze medewerkers houden de dingen zo eenvoudig mogelijk. Onze klanten en collega’s helpen we graag. Dienstbaarheid maakt deel uit van onze kwaliteit. We geloven in elkaar. Wederzijds vertrouwen geeft mensen positieve energie. Natuurlijk hopen we allemaal dat we zullen slagen in alles wat we ondernemen. Daarom verdienen onze medewerkers voldoende middelen. Ze krijgen de ruimte en de tijd om af en toe eens stil te staan bij hun werk. Zo kan iedereen groeien in zijn vak en als persoon. Alleen als er een evenwicht is tussen alle vorige waarden, heeft iedereen de energie en de moed om initiatief te tonen. Dat geeft ons de kracht om ons ten volle in te zetten voor ons werk en arbeidsvreugde te beleven.